บานไม่รู้โรย” ยาดีเพื่อเธอ

บานไม่รู้โรย” ยาดีเพื่อเธอ 

บานไม่รู้โรย
บานไม่รู้โรย

กล่าวกันว่าสมุนไพรไทยนั้นรักษาโรคได้สารพัด

เชื่อสิว่าไวรัสอีโบลาก็อาจสิ้นฤทธิ์ด้วยสมุนไพรเพียงแต่เรื่องอย่างนี้ต้องใช้เวลาในการค้นคว้าและทดลองเพราะตำรับยาโบราณนั้นมีมากมายที่สืบทอดกันแบบปากต่อปาก ไม่ได้มีจดไว้ทุกตำรับ

ล่าสุด โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีตำรับยาดีสำหรับสตรีเพศมาประชาสัมพันธ์

ใครจะเชื่อว่าดอกไม้ไหว้ครูอย่าง “บานไม่รู้โรย” จะนำมาปรุงเป็นยาแก้ไข้ทับระดู (เมนส์) ได้ โดยใช้…

“บานไม่รู้โรยดอกขาว ทั้งห้า 1 กำ บานไม้รู้โรยดอกแดง ทั้งห้า 1 กำ นำมาต้มดื่มครั้งละ 1 แก้ว หรือใช้ดื่มแทนน้ำ ให้เอาบานไม่รู้โรยดอกแดงดอกขาวต้มดื่ม หรือลูกใต้ใบกับบานไม่รู้โรยดอกขาวแดง นำมาต้มสลับกัน (ถ้าไข้ทับระดูมาก่อนระดู ให้เอาดอกแดงไว้บน ถ้าไข้ทับระดูมาก่อนให้เอาดอกขาวไว้บน) 3 กำ ต้มแก้ไข้ วันละ 1 กำ ต้มดื่มจนจืด หรือใช้บานไม่รู้โรยดอกขาวทั้งห้า กับว่านกีบแรดทั้งห้า ต้มดื่มจนจืด ดื่มแทนน้ำได้เลย”

และอีกโรคหนึ่งที่หมอยานิยมใช้บานไม่รู้โรยดอกขาวกันมาก คือ “ตกขาว” ซึ่งเป็นอาการบ่งบอกถึงความไม่สมดุลภายในของผู้หญิงที่ต้องการจัดการอย่างเร่งด่วน

บานไม่รู้โรยยังใช้เป็นยาอีกหลายอย่างเช่นการใช้ต้มดื่มแก้ยาสั่งโดยใช้ร่วมกับไผ่จืด เป็นยาแก้หอบหืด แก้ไอ ขับปัสสาวะ เป็นต้น

ถ้ามีปัญหาปัสสาวะขัด ปวดท้องน้อย ปวดหลัง ปวดเอว มดลูกไม่เข้าอู่

ตำรับที่ 1 บานไม่รู้โรยดอกขาว ทั้งห้า 1 กำ คัดเค้าน้อย 3 กีบ คัดเค้าใหญ่ 3 กีบ นำมาต้มดื่ม ครั้งละ 1 แก้ว หรือใช้ดื่มแทนน้ำ

ตำรับที่ 2 บานไม่รู้โรยดอกขาว และแดง ทั้งห้า 1 กำ ไผ่จืด ทั้งห้า 1 กำ นำมาต้มดื่ม ครั้งละ 1 แก้ว หรือใช้ดื่มแทนน้ำจนกว่าจะหาย